Những tính năng SlimCRM không có, 
nghĩa là bạn không cần

Kiến tạo doanh nghiệp hiệu quả cao với SlimCRM

Dashboard trực quan và tiện lợi

Màn hình dashboard đẹp mắt giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh ngay lập tức

img

Quản lý công việc theo phương thức Kanban

Dễ dàng tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin hơn

img

Quản lý cơ hội
(lead management)

- Dễ dàng tạo cơ hội chỉ với 1-click chuột - Rút ngắn thời gian chăm sóc cơ hội - Cải thiện tỷ lệ thành công
- Tự động quét thông tin cơ hội từ hòm thư Email

img

Quản lý chỉ tiêu KPI cá nhân

Thiết lập và theo dõi tiến trình hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của từng nhân viên

img

Tự tùy chỉnh, thêm bớt thông tin dễ dàng

Dễ dàng thêm / bớt trường thông tin vào khách hàng, hợp đồng, dự án, công việc…

img

Công cụ vẽ bản đồ tư duy (mindmap editor)

Bạn có thể vẽ bản đồ tư duy ở mọi nơi: công việc, dự án, kiến thức....một cách dễ dàng, đẹp mắt và chuyên nghiệp nhất

img

Quản lý dự án trực quan

Áp dụng cả phương pháp biểu đồ Gantt và bảng Kanban

img

Tích hợp thông tin với trang web bán hàng (lead form)

- Thông tin cơ hội từ website sẽ tự động chuyển vào CRM mà không cần nhập lại
- Tích hợp được với bất kỳ CMS nào

img

Mẫu in và email đẹp mắt

Các tài liệu như hóa đơn, đề xuất, báo giá được kết xuất tự động được định dạng đẹp mắt

img

Tự động hóa những tác vụ định kỳ

Thông báo hết hạn dịch vụ / nhắc nhở công việc và cơ hội sẽ được gửi tự động theo chu kỳ

img

Trung tâm hỗ trợ khách hàng (help desk)

- Biến CRM thành trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn diện và minh bạch - Nâng cao tỷ lệ khách hàng trung thành
- Tự động quét yêu cầu hỗ trợ từ hòm thư email

img

Công cụ thúc đẩy làm việc nhóm

Chia sẻ thông tin dễ dàng, trao đổi, bình luận online, báo cáo công việc, thông báo nội dung thay đổi...

img

Phân quyền & bảo mật linh hoạt

Bảo mật 2 lớp, định nghĩa thêm vai trò, phân quyền linh hoạt, lưu vết thao tác

img

Trang riêng cho khách hàng đăng nhập (customer area)

- Trang web riêng dành cho khách hàng
- Cho phép khách hàng Gửi yêu cầu hỗ trợ, truy cập kho kiến thức online, xem thông tin dự án, theo dõi thanh toán...

img

Kho tri thức online

Lưu trữ, quản lý và chia sẻ tri thức của từng cá nhân trong công ty một cách dễ dàng và khoa học

img

Tích hợp với hàng nghìn ứng dụng nổi tiếng

- Google Sheet
- Google Form
- Facebook Leads
- Trello / Slack
- Mailchimp / SlimEmail...
- Và hàng ngàn ứng dụng khác

img

Đầy đủ 6 nhóm tính năng chuẩn mực của hệ thống CRM

Trước bán hàng / Marketing

 • - Quản lý cơ hội / đề xuất / báo giá
 • - Tự động nhập thông tin cơ hội từ web / email / google sheet...
 • - Quản lý thông tin liên hệ 360 độ
 • - Nhắc lịch chăm sóc cơ hội
 • - Gợi ý kịch bản chốt sales
 • - Import danh sách cơ hội / liên hệ từ Excel
 • - Gửi email tự động (email automation)

Trong bán hàng / Sales

 • - Quản lý hóa đơn (Invoice Management)
 • - Tạo hóa đơn nhanh và đẹp mắt
 • - Tự động gia hạn hóa đơn định kỳ
 • - Quản lý thanh toán (Payment)
 • - Tự động nhắc thanh toán hóa đơn quá hạn (qua email, sms và push notification)
 • - Quản lý chi phí bán hàng
 • - Quản lý thông tin khách hàng 360 độ
 • - Quản lý hợp đồng (Contract Management)

Sau bán hàng / Services

 • - Quản lý công việc
 • - Trung tâm hỗ trợ (Help Desk)
 • - Tự động nhập yêu cầu hỗ trợ (ticket) của khách hàng từ web / email / google sheet / trello…
 • - Quản lý tri thức / tài liệu hướng dẫn sử dụng online
 • - Quản lý tài chính (Financial Management)
 • - Chỉ tiêu KPI (Goal Tracking)
 • - Kênh đăng nhập riêng dành cho khách hàng (Customer portal)
 • - Công cụ gửi email marketing
 • - Gửi survey online khảo sát chất lượng dịch vụ

Làm việc nhóm / Collaboration

 • - Quản lý dự án (project management)
 • - Quản lý tiến độ dự án theo Kanban hoặc sơ đồ Gantt
 • - Quản lý công việc giống trello
 • - Thiết lập KPI
 • - Giao việc bằng mindmap editor
 • - Tự động nhắc nhở công việc qua email / sms / push notification
 • - Danh sách to-do-list cá nhân
 • - Quản lý lịch gặp gỡ / sự kiện
 • - Công cụ chat nội bộ
 • - Bản tin nội bộ (post status & like)
 • - Quản lý mẫu tài liệu
 • - Gắn tag, comment phân loại
 • - Công cụ tính chi phí theo giờ làm việc
 • - Tùy chỉnh bảng điều khiển theo từng cá nhân

Báo cáo phân tích / Reports

 • - Báo cáo tổng quan dạng biểu đồ
 • - Báo cáo nhanh doanh thu tuần/tháng/ngày
 • - Doanh thu bán hàng theo nhân viên
 • - Doanh thu bán hàng theo sản phẩm
 • - Doanh thu bán hàng theo khách hàng
 • - Doanh thu bán hàng theo loại hợp đồng
 • - Thống kê cơ hội trong tuần / tháng
 • - Tỷ lệ chuyển đổi của từng nhân viên
 • - Báo cáo tiến độ hoàn thành KPI
 • - Báo cáo thu nhập và chi phí
 • - Báo cáo tồn quỹ
 • - Dự báo doanh thu từ hóa đơn định kỳ

Tùy chỉnh hệ thống / System

 • - Tự định nghĩa vai trò và quyền hạn
 • - Thêm bớt trường dữ liệu tùy chỉnh (custom field)
 • - Quản lý mẫu email thông báo tự động
 • - Quản lý mẫu kịch bản chốt sales
 • - Quản lý mẫu câu trả lời soạn sẵn
 • - Quản lý mẫu hợp đồng soạn sẵn
 • - Kéo và Thả để tùy chỉnh form thông tin cơ hội (lead form)
 • - Tùy chỉnh form tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ
 • - Kéo và Thả để thay đổi thứ tự, bố cục menu chức năng
 • - Tự thay đổi mầu sắc giao diện theo thương hiệu
 • - Nhật ký hệ thống (log activity)
 • - Sao lưu dữ liệu tự động (auto backup)
096.2629.444