Thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng liên tục với OKR

Tính năng phần mềm quản lý OKRs

Dễ  
hoạch định và đo lường

Công cụ giám sát  
kết quả thực hiện mục tiêu

Không ngừng mở rộng mục tiêu &
để bứt phá

Cây mục tiêu tổng thể

Theo đuổi và chăm sóc khách hàng chính xác theo hành trình mua hàng. Tính năng giúp tiết kiệm 80% thời gian, năng lượng trong việc gửi email thủ công để tập trung vào công việc có giá trị hơn.

Tính năng phần mềm quản lý OKRs
Tính năng phần mềm quản lý OKRs

Đo lường và đánh giá hiệu suất thực thi

Tính năng gửi SMS song hành cùng chiến dịch Email Marketing tạo ra hiệu quả vượt trội trong quản lý mối quan hệ khách hàng.

Xây dựng và đánh giá mục tiêu cá nhân

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu trực tuyến linh hoạt, dễ dàng

Tính năng phần mềm quản lý OKRs
Tính năng phần mềm quản lý OKRs

Sử dụng ngay mà không cần thiết lập

Tính năng gửi SMS song hành cùng chiến dịch Email Marketing tạo ra hiệu quả vượt trội trong quản lý mối quan hệ khách hàng.

Thống kê, báo cáo theo chu kỳ

Tạo và tùy chỉnh biểu mẫu trực tuyến linh hoạt, dễ dàng

Tính năng phần mềm quản lý OKRs

Hỏi đáp về phần mềm quản lý OKRs

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản