Kiến thức kinh doanh từ A-Z

Trang bị những kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản trị, tạo tiền đề để bứt phá thành công

10 bước bắt đầu kinh doanh

1

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh - Thành công đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng

2

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Thành lập doanh nghiệp

Khởi động doanh nghiệp - bắt đầu với niềm tin, thành công đến với sự nỗ lực

3

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp toàn diện, tiến nhanh - tiến chắc để phát triển bền vững

 • Quản lý tài chính
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý marketing và sales
 • Quản lý tài sản
 • Dự phòng rủi ro
 • Nộp thuế
 • Phục hồi từ khủng hoảng

4

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Phát triển doanh nghiệp

Khai phá tiềm năng - phát triển mạnh mẽ - dẫn đạo thị trường

 • Thu hút thêm nhà đầu tư
 • Mở rộng kinh doanh sang địa điểm mới
 • Sáp nhập và mua lại doanh nghiệp
 • Phát triển sản phẩm
 • Thâm nhập thị trường
 • Phát triển thị trường

5

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

6

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019