Tự động hóa quy trình tuyển dụng & đào tạo nhân sự

Tính năng phần mềm quản lý nhân sự

Giảm gánh nặng 
cho bộ phận nhân sự

Quản lý dữ liệu ứng viên  
khoa học

Giúp xây dựng &
thương hiệu tuyển dụng

Tự động thu thập CV từ các kênh tuyển dụng

Tự động quét hòm thư email và nhập hồ sơ vào CRM, tiết kiệm vô số thời gian lọc và tìm kiếm ứng viên

Tính năng phần mềm quản lý nhân sự

Quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ và hiệu suất của nhân viên

Tạo động lực cho toàn bộ nhân viên

Tính năng phần mềm quản lý nhân sự

Đánh giá năng lực ứng viên theo mô hình ASK

Mô hình ASK (Attribute, Skill, Knowledge) là một mô hình đánh giá năng lực của nhân viên dựa trên ba yếu tố chính: thuộc tính, kỹ năng và kiến thức.

Tính năng phần mềm quản lý nhân sự

Tạo trang web tuyển dụng riêng cho doanh nghiệp

Chuyên nghiệp, hiện đại và tạo sự tin tưởng của ứng viên

Tính năng phần mềm quản lý nhân sự

Số hóa lộ trình đào tạo nhân viên mới, đo lường kết quả bằng bài test online

Chìa khóa cho sự tăng trưởng và phát triển đội ngũ nhân sự

Tính năng phần mềm quản lý nhân sự

Hỏi đáp tính năng quản lý nhân sự trong phần mềm CRM

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản