Góc nhìn toàn diện và trực quan về doanh nghiệp

CRM report

Kiểm soát “sức khỏe”  
của doanh nghiệp

Thu thập, tổng hợp dữ liệu 
theo thời gian thực

Kết nối & trực quan hóa
mọi nguồn dữ liệu

Báo cáo bán hàng

Đầy đủ các loại báo cáo tổng hợp số liệu và biểu đồ về tình trạng bán hàng của doanh nghiệp

CRM report

Báo cáo hoạt động marketing

Thống kê nguồn cơ hội, tình trạng cơ hội, biến động cơ hội theo ngày, tháng và năm được trình bày trực quan và rất khoa học

CRM report

Phân tích cấu trúc & biến động chi phí

Dễ dàng tối ưu chi phí doanh nghiệp

CRM report

Báo cáo hoàn thành mục tiêu OKRs

Hệ thống quản trị mục tiêu hiện đại và cực kỳ linh hoạt

CRM report

Dự báo doanh thu

Cập nhật liên tục và chi tiết theo thời gian thực

CRM report

Báo cáo phân khúc khách hàng

Dễ dàng hoạch định các chiến dịch chăm sóc khách hàng và xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu

CRM report

Hỏi đáp về CRM Reports - công cụ tạo báo cáo chuyên nghiệp

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản