Quản lý công việc và dự án theo phương pháp hiện đại

Tính năng phần mềm quản lý công việc

Tiết kiệm 2 giờ  
cho việc chat, gửi email và kiểm tra công việc

Tự động hóa  
những tác vụ định kỳ

Làm được nhiều việc
trong thời gian ít hơn

Tạo công việc lặp lại

Tự động hóa các công việc lặp lại để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất

Tính năng phần mềm quản lý công việc

Tính giờ làm việc

Phù hợp với các doanh nghiệp làm dịch vụ tư vấn hoặc dự án tính phí theo giờ

Tính năng phần mềm quản lý công việc

Báo cáo hiệu suất công việc

Đơn giản, minh bạch và hết sức khoa học

Tính năng phần mềm quản lý công việc

Tạo check-list và theo dõi tình trạng

Tăng 150% hiệu suất công việc cá nhân

Tính năng phần mềm quản lý công việc

Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI

Làm việc theo chuẩn quốc tế

Tính năng phần mềm quản lý công việc

Hỏi đáp về phần mềm quản lý công việc

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản