Số hóa quy trình phê duyệt, tiết kiệm 90% thời gian trình ký

Tính năng phần mềm quản lý phê duyệt

Giảm bớt  
thủ tục giấy tờ

Lưu vết  
toàn bộ quá trình phê duyệt

Hỗ trợ
bảo mật hai lớp

Tạo form mẫu

Tự động hóa trình ký một cách an toàn, tiện lợi và bảo mật

Tính năng phần mềm quản lý phê duyệt

Tự định nghĩa luồng trình ký

Thiết lập dễ dàng luồng trình ký, tùy biến theo từng doanh nghiệp

Tính năng phần mềm quản lý phê duyệt

Quản lý nhóm trình ký

Bật/tắt linh hoạt các nhóm trình ký

Tính năng phần mềm quản lý phê duyệt

Tổng hợp báo cáo biểu đồ

Trực quan hóa thủ tục trình ký, phê duyệt của doanh nghiệp

Tính năng phần mềm quản lý phê duyệt

Hỏi đáp về phần mềm quản lý phê duyệt

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản