Kiểm soát và thúc đẩy dòng tiền theo thời gian thực

Tính năng phần mềm quản lý tài chính

Giải phóng  
khỏi các tác vụ thủ công

Rút ngắn  
thời gian thu hồi công nợ

Kết nối & trực quan hóa
mọi nguồn dữ liệu

Tự động nhắc nhở các khoản chậm thanh toán qua email, sms

Không bỏ sót bất cứ khoản thanh toán nào đến hạn

Tính năng phần mềm quản lý tài chính
Tính năng phần mềm quản lý tài chính

Quản lý hóa đơn và khoản thanh toán một cách khoa học

Tiết kiệm thời gian cho nhân viên bán hàng và bộ phận kế toán

Tự động tạo hóa đơn lặp lại

Tính năng không thể thiếu cho các doanh nghiệp dịch vụ

Tính năng phần mềm quản lý tài chính
Tính năng phần mềm quản lý tài chính

Báo cáo tồn quỹ

Kiểm soát chặt chẽ tiền mặt và dòng tiền của doanh nghiệp

Quản lý hợp đồng, tính năng quan trọng của CRM B2B

Kết xuất hợp đồng tự động từ mẫu soạn sẵn

Tính năng phần mềm quản lý tài chính
Tính năng phần mềm quản lý tài chính

Phân tích biến động và cấu trúc chi phí

Kiểm soát chi phí chặt chẽ

Hỏi đáp về tính năng quản lý tài chính trong phần mềm CRM

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản