Quay về
Trang chủ

[Ebook] Hướng dẫn xây dựng KPI & BSC dành cho SME và Startup


KPI và BSC là 2 phương thức quản trị phổ biến nhất được nhiều doanh nghiệp lựa chọn triển khai, nhưng phần đông lại đều thất bại. Tại sao vậy?
Mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần xây dựng hệ thống KPIs một lần là xong, và có thể đạt ngay hiệu quả mong muốn, nhưng thực tế lại không phải vậy. Doanh nghiệp là một thực thể sống vì thế sẽ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố như thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng. Trong khi đó, yếu tố chủ quan là nội tại doanh nghiệp (ý chí lãnh đạo, sự quyết tâm của nhân viên) lập ra KPI cho đẹp nhưng không action...tác động nhiều đến việc thiết lập và thành công KPI hay không.

Để triển khai thành công Startup và SME cần quan tâm đến điều gì ? Những guidline ngắn gọn dưới đây từ team content SlimCRM sẽ chỉ ra cách xây dựng chỉ tiêu phù hợp và định mức KPI cho các phòng ban. 

Nội dung 

  1. KPIs là gì ? Hiểu sao cho đúng
  2. Xác định KPIs theo 4 giai đoạn phát triển
  3. Tại sao Startup cần BSC ?
  4. Case study 
Tải chi tiết tài liệu TẠI ĐÂY
----
Nguồn: team content SlimCRM.vn
Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.