Video hướng dẫn sử dụng

Gia tăng hiệu suất làm việc theo nhóm với các tính năng nổi bật, giảm các bước thao tác không cần thiết, tăng cường cộng tác nhóm nhanh và hiệu quả hơn.

Quản lý dự án trực quan

Áp dụng cả phương pháp biểu đồ Gantt và bảng Kanban

Quản lý công việc theo phương thức Kanban

Dễ dàng tiếp nhận, phân loại và xử lý thông tin hơn

Sử dụng công cụ tạo bản đồ tư duy (mindmap editor)

Tạo bản đồ tư duy dễ dàng chỉ cần click chuột, nhúng bản đồ tư duy vào mọi nơi: Công việc, dự án, kiến thức....

Quản lý cơ hội và khách hàng

Thông tin cơ hội từ website sẽ tự động chuyển vào CRM mà không cần nhập lại.

Quản lý hóa đơn và thanh toán

Các tài liệu như hóa đơn, đề xuất, báo giá được kết xuất tự động được định dạng đẹp mắt

Quản lý chỉ tiêu KPI

Thiết lập và theo dõi tiến trình hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của từng nhân viên

Tự tùy chỉnh, thêm bớt thông tin dễ dàng

Dễ dàng thêm / bớt trường thông tin vào khách hàng, hợp đồng, dự án, công việc…

Tích hợp với trang web bán hàng

Thông tin cơ hội từ website sẽ tự động chuyển vào CRM mà không cần nhập lại.

096.2629.444