header img

Chính sách dành cho đối tác

Nhận hoa hồng trên hợp đồng

từ 30% giá trị hợp đồng trước thuế

Chính sách thưởng một lần

  • Doanh thu đạt 100 triệu nhận 5 triệu tiền thưởng
  • Doanh thu đạt 200 triệu nhận 10 triệu tiền thưởng
  • Doanh thu đạt 300 triệu nhận 20 triệu tiền thưởng

Vì sao nên hợp tác với SlimCRM?

Hoa hồng từ 30%

Chuyên viên hỗ trợ đối tác riêng

Chương trình đào tạo sản phẩm chuyên sâu

Bộ tài liệu bán hàng chuyên nghiệp

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

img

Đăng ký trở thành Solutions Partner

Trở thành đối tác