Quay về
Công ty TRT Việt Nam trở thành khách hàng tin tưởng sử dụng của SlimCRM
SlimCRM | 06/08/2019Được thành lập dưới hình thức doanh nghiệp có phạm vi hoạt động trong cả nước về lĩnh vực tư vấn, cung cấp và thi công hệ thống sơn sàn epoxy công nghiệp, tăng cứng và chống thấm. Công ty TNHH TRT Việt Nam luôn hoạt động với phương châm mang tới sự hài lòng cho toàn thể cộng đồng.
Công ty hoạt động trong hai mảng chính bao gồm: 
  • Ứng dụng của sơn sàn epoxy công nghiệp
  • Ứng dụng của sản phẩm tăng cứng và chống thấm
Vì đặc thù sản phẩm công ty tung ra thị trường ứng dụng rất nhiều, áp dụng cho nhiều cơ sở hạ tầng, công trình công nghiệp nên khối lượng công việc là rất lớn. Ban quản trị công ty đã lựa chọn SlimCRM - phiên bản Cloud để điều phối và quản lý các hoạt động của công ty. Trong quá trình sử dụng SlimCRM không tránh khỏi những vướng mắc, tính năng chưa hiểu hết, Công ty VINNO đã hỗ trợ nhanh chóng, giúp TRT Việt Nam giải quyết vấn đề và tăng năng suất công việc hiệu quả. 
 
Kết quả hình ảnh cho TRT việt nam


Top